Home-icon   Trang chủ » Danh sách các đợt V-VOTE đang diễn ra

DANH SÁCH CÁC ĐỢT V-VOTE ĐANG DIỄN RA

search icon
STT Mã CK Loại hình bỏ phiếu Tên đợt bỏ phiếu Tổ chức phát hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
62 1 TCM Họp đại hội cổ đông TCM- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công 09/06/2020 17/06/2020 Cập nhật nội dung bỏ phiếu
    Có tổng 1 Đợt V-Vote

Giấy phép số 221/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 04/06/2007 về cung cấp thông tin lên mạng internet

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 06/06/2020 15:26