Home-icon   Trang chủ » Danh sách các đợt V-VOTE đang diễn ra

DANH SÁCH CÁC ĐỢT V-VOTE ĐANG DIỄN RA

search icon
STT Mã CK Loại hình bỏ phiếu Tên đợt bỏ phiếu Tổ chức phát hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
424 1 DFIX Lấy ý kiến bằng văn bản Lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023 Quỹ đầu tư Trái phiếu DFVN Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 29/03/2024 17/04/2024 Đang V-Vote
423 2 DCAF Lấy ý kiến bằng văn bản Lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023 Quỹ đầu tư Tăng trưởng DFVN Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 29/03/2024 17/04/2024 Đang V-Vote
422 3 DFIX Lấy ý kiến bằng văn bản Lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023 Quỹ đầu tư Trái phiếu DFVN Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 29/03/2024 17/04/2024 Gửi thông báo
    Có tổng 3 Đợt V-Vote

Giấy phép số 221/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 04/06/2007 về cung cấp thông tin lên mạng internet

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 15/04/2024 20:17