Home-icon   Trang chủ » Danh sách các đợt V-VOTE đang diễn ra

DANH SÁCH CÁC ĐỢT V-VOTE ĐANG DIỄN RA

search icon
STT Mã CK Loại hình bỏ phiếu Tên đợt bỏ phiếu Tổ chức phát hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
301 1 HID Họp đại hội cổ đông ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HID Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam 10/01/2022 10/01/2022 Cập nhật Danh sách cổ đông
    Có tổng 1 Đợt V-Vote

Giấy phép số 221/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 04/06/2007 về cung cấp thông tin lên mạng internet

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 09/12/2021 02:37