Home-icon   Trang chủ » Danh sách các đợt V-VOTE đang diễn ra

DANH SÁCH CÁC ĐỢT V-VOTE ĐANG DIỄN RA

search icon
STT Mã CK Loại hình bỏ phiếu Tên đợt bỏ phiếu Tổ chức phát hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
261 1 SVL Họp đại hội cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020-2024 Công ty Nhân lực Quốc tế Sovilaco 17/08/2021 04/10/2021 Đang V-Vote
    Có tổng 1 Đợt V-Vote

Giấy phép số 221/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 04/06/2007 về cung cấp thông tin lên mạng internet

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 25/09/2021 23:17