Home-icon   Trang chủ » Danh sách các đợt V-VOTE đang diễn ra

DANH SÁCH CÁC ĐỢT V-VOTE ĐANG DIỄN RA

search icon
STT Mã CK Loại hình bỏ phiếu Tên đợt bỏ phiếu Tổ chức phát hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
401 1 HID Họp đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam 29/09/2023 29/09/2023 Cập nhật nội dung bỏ phiếu
    Có tổng 1 Đợt V-Vote

Giấy phép số 221/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 04/06/2007 về cung cấp thông tin lên mạng internet

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 26/09/2023 13:39