Home-icon   Trang chủ » Danh sách các đợt V-VOTE đã diễn ra

DANH SÁCH CÁC ĐỢT V-VOTE ĐÃ DIỄN RA

search icon
STT Mã CK Loại hình bỏ phiếu Tên đợt V-Vote Tổ chức phát hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Download
61 1 TCBF Lấy ý kiến ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị các TCPH Quỹ TCBF theo tờ trình số 137/2020/TT-TCBF Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương 02/06/2020 02/06/2020 Không có file nghị quyết
43 2 L12 Họp đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Licogi 12 25/05/2020 28/05/2020 CBTT Biên bản - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.pdf
21 3 VNDBF Lấy ý kiến bằng văn bản Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VNDBF năm 2020 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM) 07/04/2020 21/04/2020 Không có file nghị quyết
26 4 VNDAF Lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ VNDAF Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM) 08/04/2020 22/04/2020 Không có file nghị quyết
1 5 C32 Họp đại hội cổ đông Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 02/04/2018 19/04/2018 Không có file nghị quyết
    Có tổng 5 Đợt V-Vote

Giấy phép số 221/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 04/06/2007 về cung cấp thông tin lên mạng internet

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 06/06/2020 14:27