Home-icon   Trang chủ » Danh sách các đợt V-VOTE đã diễn ra

DANH SÁCH CÁC ĐỢT V-VOTE ĐÃ DIỄN RA

search icon
STT Mã CK Loại hình bỏ phiếu Tên đợt V-Vote Tổ chức phát hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Download
261 1 SVL Họp đại hội cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020-2024 Công ty Nhân lực Quốc tế Sovilaco 17/08/2021 04/10/2021 Không có file nghị quyết
241 2 HID Họp đại hội cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HID Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam 15/07/2021 15/07/2021 HID- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf
201 3 HPX Họp đại hội cổ đông HPX_ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 25/06/2021 26/06/2021 28062021105047_BB, NQ DHDCD TN 2021.pdf
121 4 HDG Họp đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 09/09/2020 18/09/2020 HDG - Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020.pdf
281 5 HDG Họp đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 27/10/2021 03/11/2021 20211104 - HDG - Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.pdf
161 6 HDG Họp đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 16/04/2021 22/04/2021 10_Bien-ban-hop-Nghi-quyet-DHDCD-thuong-nien-2021.pdf
61 7 TCBF Lấy ý kiến ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị các TCPH Quỹ TCBF theo tờ trình số 137/2020/TT-TCBF Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương 02/06/2020 02/06/2020 Không có file nghị quyết
221 8 IBC Họp đại hội cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - IBC Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings 25/06/2021 28/06/2021 Không có file nghị quyết
82 9 IBC Họp đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - IBC Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings 27/06/2020 29/06/2020 20200630-IBC-CBTT-BB-NQ-DHDCD-TN-nam-2020-thong-qua-hinh-thuc-bo-phieu-dien-tu.pdf
141 10 TCM Lấy ý kiến bằng văn bản TCM - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công 15/01/2021 01/02/2021 Không có file nghị quyết
    Có tổng 17 Đợt V-Vote
  • 1
  • 2
  • >
  • >>

Giấy phép số 221/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 04/06/2007 về cung cấp thông tin lên mạng internet

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 09/12/2021 02:06