Home-icon   Trang chủ » Danh sách các đợt V-VOTE đã diễn ra

DANH SÁCH CÁC ĐỢT V-VOTE ĐÃ DIỄN RA

search icon
STT Mã CK Loại hình bỏ phiếu Tên đợt V-Vote Tổ chức phát hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Download
382 1 DFIX Lấy ý kiến bằng văn bản Lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022 Quỹ đầu tư Trái phiếu DFVN Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 31/03/2023 22/04/2023 Nghi quyet Dai hoi NDT 2022 DFVN_FIX.pdf
381 2 DCAF Lấy ý kiến bằng văn bản Lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022 Quỹ đầu tư Tăng trưởng DFVN Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 31/03/2023 22/04/2023 Nghi quyet Dai hoi NDT 2022 DFVN_CAF.pdf
261 3 SVL Họp đại hội cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020-2024 Công ty Nhân lực Quốc tế Sovilaco 17/08/2021 04/10/2021 Không có file nghị quyết
241 4 HID Họp đại hội cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HID Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam 15/07/2021 15/07/2021 HID- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf
401 5 HID Họp đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam 29/09/2023 29/09/2023 20231005 HID CBTT BB NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023-trang-2-25.pdf
301 6 HID Họp đại hội cổ đông ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HID Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam 10/01/2022 10/01/2022 20220112 - HID - Nghi quyet Bien ban hop Dai hoi dong co dong bat thuong nam 2021_signed.pdf
361 7 HID Họp đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam 30/09/2022 30/09/2022 Không có file nghị quyết
201 8 HPX Họp đại hội cổ đông HPX_ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 25/06/2021 26/06/2021 28062021105047_BB, NQ DHDCD TN 2021.pdf
322 9 HPX Họp đại hội cổ đông HPX_ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 08/04/2022 09/04/2022 20220409 - HPX - CBTT Bien ban va NQ DHDCD thuong nien nam 2022.pdf
161 10 HDG Họp đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô 16/04/2021 22/04/2021 10_Bien-ban-hop-Nghi-quyet-DHDCD-thuong-nien-2021.pdf
    Có tổng 25 Đợt V-Vote
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>

Giấy phép số 221/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 04/06/2007 về cung cấp thông tin lên mạng internet

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 15/04/2024 19:41