Home-icon   Trang chủ » Danh sách các đợt V-VOTE đã diễn ra

DANH SÁCH CÁC ĐỢT V-VOTE ĐÃ DIỄN RA

search icon
STT Mã CK Loại hình bỏ phiếu Tên đợt V-Vote Tổ chức phát hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Download
382 1 DFIX Lấy ý kiến bằng văn bản Lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022 Quỹ đầu tư Trái phiếu DFVN Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 31/03/2023 22/04/2023 Nghi quyet Dai hoi NDT 2022 DFVN_FIX.pdf
381 2 DCAF Lấy ý kiến bằng văn bản Lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2022 Quỹ đầu tư Tăng trưởng DFVN Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 31/03/2023 22/04/2023 Nghi quyet Dai hoi NDT 2022 DFVN_CAF.pdf
424 3 DFIX Lấy ý kiến bằng văn bản Lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023 Quỹ đầu tư Trái phiếu DFVN Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 29/03/2024 17/04/2024 DFVN-FIX_Nghi quyet Dai hoi Nha dau tu Thuong nien Nam Tai chinh 2023.pdf
423 4 DCAF Lấy ý kiến bằng văn bản Lấy ý kiến bằng văn bản tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên Năm tài chính 2023 Quỹ đầu tư Tăng trưởng DFVN Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam 29/03/2024 17/04/2024 DFVN-CAF_Nghi quyet Dai hoi Nha dau tu Thuong nien Nam Tai chinh 2023.pdf
261 5 SVL Họp đại hội cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020-2024 Công ty Nhân lực Quốc tế Sovilaco 17/08/2021 04/10/2021 Không có file nghị quyết
241 6 HID Họp đại hội cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HID Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam 15/07/2021 15/07/2021 HID- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf
401 7 HID Họp đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam 29/09/2023 29/09/2023 20231005 HID CBTT BB NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023-trang-2-25.pdf
301 8 HID Họp đại hội cổ đông ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HID Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam 10/01/2022 10/01/2022 20220112 - HID - Nghi quyet Bien ban hop Dai hoi dong co dong bat thuong nam 2021_signed.pdf
361 9 HID Họp đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần HALCOM Việt Nam 30/09/2022 30/09/2022 Không có file nghị quyết
201 10 HPX Họp đại hội cổ đông HPX_ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 25/06/2021 26/06/2021 28062021105047_BB, NQ DHDCD TN 2021.pdf
    Có tổng 27 Đợt V-Vote
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>

Giấy phép số 221/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 04/06/2007 về cung cấp thông tin lên mạng internet

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 13/06/2024 17:55