Home-icon   Trang chủ » Danh sách các đợt V-VOTE đang diễn ra

DANH SÁCH CÁC ĐỢT V-VOTE ĐANG DIỄN RA

search icon
STT Mã CK Loại hình bỏ phiếu Tên đợt bỏ phiếu Tổ chức phát hành Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
1 1 C32 Họp đại hội cổ đông Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 24/01/2018 26/04/2018 Kết thúc bỏ phiếu tại ĐH
    Có tổng 1 Đợt V-Vote

Giấy phép số 221/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 04/06/2007 về cung cấp thông tin lên mạng internet

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 17/10/2019 23:26