Home-icon   Trang chủ » Liên hệ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Đối với TCPH do Chi nhánh cung cấp dịch vụ

Điện thoại:
(84.28)3 9330755
Fax:
(84.28)3 9330754
Email:
dkcn@vsd.vn

Đối với TCPH do Trụ sở chính cung cấp dịch vụ

Điện thoại:
(84.24)3 9747 123
Fax:
(84.24) 3 9747 120
Email:
dktsc@vsd.vn

GỬI THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI

Điện thoại *

Email *

Tiêu đề *

Nội dung *

Giấy phép số 221/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 04/06/2007 về cung cấp thông tin lên mạng internet

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 17/10/2019 23:03